ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ανδρέα Λοβέρδο

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που αφορά στη προστασία των παιδιών που δεν διαμένουν με τις φυσικές τους οικογένειες είναι η εντατικοποίηση των προσπαθειών της πολιτείας να αναπτυχθεί ο θεσμός των ανάδοχων οικογενειών.

Το σύστημα των ανάδοχων οικογενειών ήρθε πριν από αρκετά χρόνια σαν μία σημαντικότατη εναλλακτική λύση σε σχέση με αυτή των ιδρυμάτων, για την επιμέλεια και ανατροφή των παιδιών που είτε δεν έχουν γονείς είτε οι γονείς τους τα εγκατέλειψαν, είτε δεν μπορούν να τα αναθρέψουν οι ίδιοι. Το μεγάλο στοίχημα για την επιτυχία του θεσμού αυτού, δεν ήταν μόνο η εξασφάλιση πόρων για την οικονομική ενίσχυση όσων προσφέρονταν να γίνουν ανάδοχοι γονείς αλλά και η εύρεση τέτοιων πολιτών, ώστε να καλυφθούν σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό οι ανάγκες περίπου εκατό χιλιάδων παιδιών.

Η σημερινή οικονομική συγκυρία για την Ελλάδα μεγιστοποιεί την ανάγκη πρόνοιας για παιδιά που δεν διαμένουν με τις φυσικές τους οικογένειες λόγω διαφόρων αιτιών. Συνεπώς η ανάγκη για την ενίσχυση του θεσμού της ανάδοχης οικογένειας είναι σημαντική υπόθεση και επιβάλλεται να δοθεί ειδική μέριμνα τόσο στην προβολή του θέματος στο κοινωνικό σύνολο, προκειμένου να βρεθούν κατάλληλες και πρόθυμες οικογένειας, όσο και στην ανάπτυξη σχετικών κινήτρων.

Στη βάση των παραπάνω ο Υπουργός ερωτάται:

(1) Πως αξιολογεί το Υπουργείο την ως τώρα απόδοση του θεσμού των ανάδοχων οικογενειών τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά;

(2) Με ποιον τρόπο θα επιτευχθεί η περαιτέρω προβολή του θεσμού της ανάδοχης οικογένειας στο ευρύ κοινό, προκειμένου με συστηματικό τρόπο να ενισχυθεί το ενδιαφέρον για τον θεσμό τη αναδοχής;

(3) Με ποια κίνητρα και υποστηρικτικές του θεσμού ενέργειες σχεδιάζει η κυβέρνηση να επιτύχει την αύξηση του αριθμού των αναδόχων οικογενειών;