ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κ. Γεώργιο Μπαμπινιώτη

ΘΕΜΑ: Αναδρομική ισχύς διατάξεων για την εισαγωγή τέκνων πολυτέκνων οικογενειών σε ΑΕΙ και ΤΕΙ

Με πρόσφατη προσθήκη – τροπολογία που κατατέθηκε στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Οργάνωση και λειτουργία του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ, ολοκληρωμένη υποστήριξη του αγροτικού κόσμου στους τομείς της εφαρμοσμένης αγροτικής έρευνας, της αγροτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και του ελέγχου και της πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων» επιλύονται μια σειρά προβλημάτων που αποτελούσαν εμπόδιο για την δίκαιη αντιμετώπιση κατά τη διαδικασία των μεταγραφών των τέκνων πολυτέκνων οικογενειών σε ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, όπως αυτά επισημάνθηκαν και με την με ΑΠ 6889/2012 ερώτησή μου. Συγκεκριμένα απαλείφονται όροι και προϋποθέσεις όπως το ηλικιακό όριο που υπήρχε για τα αδέρφια των υποψηφίων (κάτω των 23 ετών για πολύτεκνους και κάτω των 26 για τρίτεκνους), το όριο εισοδήματος, ενώ προβλέπεται ρητά ότι με την απόκτησή της η πολυτεκνική ιδιότητα διατηρείται ισοβίως. Εντούτοις, οι νέες ρυθμίσεις δεν καλύπτουν και δεν διορθώνουν τα προβλήματα που αντιμετώπισαν κατά την εγγραφή τους τα παιδιά των πολυτέκνων οικογενειών που πέτυχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις και πέρασαν σε διάφορα πανεπιστήμια της χώρας το 2011 και δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους. Η κατάταξη των παιδιών αυτών στη γενική σειρά επιτυχίας οδήγησε αρκετά εξ αυτών σε αδιέξοδο διότι δεν υπάρχουν τα χρήματα για να μετακινηθούν από τα σπίτια τους. Όσες οικογένειες είχαν την οικονομική άνεση προσέφυγαν στη διοικητική δικαιοσύνη, όπου με σχετικές αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων εγγράφηκαν προσωρινά τα παιδιά στις σχολές που πέρασαν, αναμένοντας την απόφαση των διοικητικών εφετείων. Ωστόσο, για ένα μεγάλο αριθμό παιδιών που τοποθετήθηκαν στην γενική σειρά η κατάσταση παραμένει μετέωρη.

Ενόψει των παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Θα υπάρξει πρόβλεψη για την αναδρομική ισχύ των διατάξεων της εν λόγω τροπολογίας, κατά τρόπο ώστε αυτές να καλύπτουν και τις περιπτώσεις των τέκνων πολυτέκνων οικογενειών που πέτυχαν την εισαγωγή τους σε ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας κατά το έτος 2011;