ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ: Υπουργό Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κα. Άννα Διαμαντοπούλου

ΘΕΜΑ: Αναγνώριση του Ενδοσχολικού Απολυτηρίου Λυκείου από τα Πανεπιστήμια της Ε.Ε.

Στο πλαίσιο των προσπαθειών του Υπουργείου για την δημιουργία ενός νέου περισσότερο εποικοδομητικού και παραγωγικού σχολείου εντάσσονται και ρυθμίσεις αναφορικά με το απολυτήριο Λυκείου που δίνεται κατά την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Προβλέπεται λοιπόν για τους μαθητές που δεν επιθυμούν να προχωρήσουν στις πανελλαδικές εξετάσεις και να διεκδικήσουν είσοδο σε κάποιο ελληνικό ΑΕΙ-ΤΕΙ, η δυνατότητα να περάσουν σχετικές εξετάσεις ενδοσχολικά και να λάβουν απολυτήριο Λυκείου ισότιμο με αυτό των μαθητών που μετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Η πρόταση αυτή δημιούργησε κάποια σχετική ανησυχία καθώς θεωρήθηκε ότι υπάρχει κίνδυνος να μετατραπούν τα απολυτήρια Λυκείου σε "απολυτήρια δύο ταχυτήτων", ενώ επίσης υπήρξαν και προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας για το ίδιο θέμα.

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιεύματα, σε σχετική επικοινωνία που υπήρξε με τα μορφωτικά τμήματα Πρεσβειών κρατών-μελών της ΕΕ (όπως π.χ. του Ηνωμένου βασιλείου, της Ιταλίας, της Γερμανίας κ.α.), γνωστοποιήθηκε ότι τα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα αυτών των χωρών δεν πρόκειται να αναγνωρίσουν ως ισότιμα τα απολυτήρια Λυκείου που θα προέρχονται από ενδοσχολικές εξετάσεις.

Στη βάση των παραπάνω η Υπουργός ερωτάται:

1) Με ποιο τρόπο μπορεί το Υπουργείο να υπερασπιστεί την ισοτιμία των δύο απολυτηρίων Λυκείου ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος δημιουργίας απολυτηρίων δύο ταχυτήτων;

2) Υπάρχει ζήτημα αναγνώρισης της ισοτιμίας του απολυτηρίου Λυκείου που θα προκύπτει από ενδοσχολικές εξετάσεις από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα των υπολοίπων κρατών-μελών της ΕΕ;

3) Μπορεί μία πιθανή διάκριση των απολυτηρίων Λυκείου να δημιουργήσει πρόβλημα αναγνώρισης των εργασιακών δικαιωμάτων των κατόχων του στα υπόλοιπα κράτη-μέλη της ΕΕ;