Η Nike European Operations Netherlands B.V (NEON) αποφάσισε μονομερώς να τερματίσει τις εμπορικές της σχέσεις με περισσότερους από 90 εταίρους λιανικής στην Ελλάδα. Η διακοπή των σχέσεων θα αρχίσει να ισχύει στις 31.5.2022, στους δε λιανοπωλητές παρέχεται προθεσμία προσαρμογής 17 μηνών.

Στο διάστημα των 17 μηνών οι έμποροι λιανικής αντιμετωπίζουν προβλήματα περιορισμένης γκάμας προϊόντων και αδικαιολόγητων απορρίψεων παραγγελιών. Η NΕON ενημέρωσε τους λιανοπωλητές ότι τυχόν μελλοντικές παραγγελίες για τη χειμερινή περίοδο 2021 θα γίνονται δεκτές μόνο εάν έχουν εξοφληθεί οι εκκρεμείς οφειλές.

Για να ανταποκριθούν στην πολιτική διανομής που εφάρμοζε στο παρελθόν η ΝΕΟΝ, οι έμποροι λιανικής χρειάστηκε να επεκτείνουν το δίκτυό τους σε όλη την Ελλάδα και να πραγματοποιήσουν μεγάλες επενδύσεις σε υποδομές, εξοπλισμό και ελάχιστες ποσότητες αποθεμάτων.

Η διακοπή των σχέσεων αποφασίστηκε εν μέσω της πανδημίας COVID-19 και των διαδοχικών περιοριστικών μέτρων που προκάλεσαν πρωτοφανείς ζημιές στον κλάδο του λιανικού εμπορίου.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Ποιες είναι οι ορατές επιπτώσεις στον ανταγωνισμό από το γεγονός ότι οι λιανοπωλητές εξαρτώνται οικονομικά από τη NEON για να ανταγωνίζονται αποτελεσματικά στην αντίστοιχη αγορά τους και ποιοι χρονικοί περιορισμοί υπάρχουν για την εξεύρεση εναλλακτικών προμηθειών;

2. Πρέπει να ληφθούν μέτρα για την αντιστάθμιση των όρων καταγγελίας της NEON, λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 και τον κίνδυνο να πάψουν τη λειτουργία τους οι πληγείσες εταιρείες λιανικής, η πλειονότητα των οποίων είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις και ΜΜΕ;