ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς
- Ανάπτυξης, κ. Κωστή Χατζηδάκη
- Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, κ. Γεώργιο Σουφλιά

Θέμα: Αδειοδοτήσεις για επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Στην Ελλάδα η χορήγηση μιας άδειας για επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συναντά δυστυχώς πολλά προβλήματα. Ο γερμανικός ερευνητικός οργανισμός «Fraunhofer Institut» συμπεριέλαβε στην έκθεσή του εκτεταμένες αναφορές για την Ελλάδα, χαρακτηρίζοντάς την ως «παράδειγμα προς αποφυγή με τα περισσότερα εμπόδια». Αναφέρει, μάλιστα, περιπτώσεις επενδύσεων οι οποίες χρειάστηκαν μόνο για για να αδειοδοτηθούν διάστημα 7 ετών.
Η Ελλάδα κατέχει τη δεύτερη χειρότερη θέση στην Ευρώπη μπροστά μόνο από την Ουγγαρία, για τον αριθμό των υπηρεσιών που εμπλέκονται στη χορήγηση μιας άδειας και την τρίτη χειρότερη θέση όσον αφορά ακυρώσεις προγραμματισμένων επενδύσεων λόγω κακών υποδομών στα δίκτυα ηλεκτρισμού. Συγκεκριμένα άνω του 60% των επενδύσεων για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που προωθούνται στην Ελλάδα, ματαιώνεται λόγω ελλείψεων στα δίκτυα. Το παράδοξο της Εύβοιας είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό. Ενώ διαθέτει από τα πιο αξιόλογα αιολικά πάρκα της Ελλάδας, μέχρι σήμερα παραμένει ανεκμετάλλευτο ακριβώς λόγω της περιρισμένης χωρητικότητας στο δίκτυο της ΔΕΗ.
Είναι χαρακτηριστικό ότι για την έκδοση μιας άδειας αιολικού πάρκου στην Ελλάδα συναρμόδιες είναι 27 υπηρεσίες και φορείς. Μεταξύ αυτών η ΡΑΕ, ο ΔΕΣΜΗΕ (Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.), οι Δασικές Υπηρεσίες, το ΥΠΕΧΩΔΕ, η Αρχαιολογία, ο ΕΟΤ, οι Πολεοδομίες Νομαρχιών και Δήμων. Το πρόβλημα γίνεται κατανοητό αναλογιζόμενοι το γεγονός ότι για τα αιολικά πάρκα η νομοθεσία σχεδόν εξισώνει τις διαδικασίες αδειοδότησης με αυτές που απαιτεί ένα για εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας.

Ενόψει των παραπάνω, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1. Πώς σχεδιάζει η κυβέρνηση να επιταχύνει αλλά και να κάνει πιο προσιτή στους επενδυτές τη διαδικασία για την αδειοδότηση που αφορά επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας;
2. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί η κυβέρνηση προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα υποδομών που παρατηρούνται στα δίκτυα ηλεκτρισμού και οδηγούν είτε σε ακυρώσεις προγραμματισμένων επενδύσεων είτε στην αδυναμία πλήρους αξιοποίησης των δυνατοτήτων τους;
3. Υπάρχουν σχέδια για την αντιμετώπιση του προβλήματος χωρητικότητας του δικτύου ηλεκτρισμού στην Εύβοια, προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως το εκεί αιολικό πάρκο;

Η ερωτούσα Βουλευτής

Εύα – Ευδοξία Καϊλή