Αρκετές δημοσιεύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να παρακινούν μετανάστες και πρόσφυγες να διασχίσουν τα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία παρέχοντας επικίνδυνες υποδείξεις για σημεία διέλευσης των συνόρων. Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό από πού προέρχονται αυτοί οι λογαριασμοί και αν χρησιμοποιούνται από ιδιώτες ή χρηματοδοτούνται από κυβερνητικές πηγές ή συγκεκριμένους οργανισμούς.

Με δεδομένο ότι τέτοιοι λογαριασμοί παρακινούν απελπισμένους ανθρώπους να παραβιάσουν με επικίνδυνο τρόπο τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ερωτάται η Επιτροπή:

1. Με ποια διαδικασία σκοπεύει η ΕΕ να διερευνήσει ποιοι κρύβονται πίσω από αυτούς τους λογαριασμούς που υπονομεύουν την ασφάλεια της ΕΕ, και με τι μέτρα σκοπεύει να προστατεύσει Ευρωπαίους πολίτες και πρόσφυγες από τη μαζική παραπληροφόρηση που επιχειρείται;

2. Πώς σκοπεύει να διερευνήσει αν υπάρχει πολιτική παρέμβαση από κυβερνήσεις ή συγκεκριμένες ΜΚΟ πίσω από αυτούς τους λογαριασμούς;


Απάντηση του ύπατου εκπροσώπου/αντιπροέδρου κ. Borrell
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: E-001247/2020

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ύπατος εκπρόσωπος/αντιπρόεδρος της Επιτροπής (ΥΕ/ΑΠ) παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς το ζήτημα της παραπληροφόρησης και της εσφαλμένης πληροφόρησης, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη μετανάστευση. Στις 6 Μαρτίου 2020, οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ εξέδωσαν πολιτική δήλωση στην οποία τονίζεται ότι οι μετανάστες δεν θα πρέπει να ενθαρρύνονται να επιχειρούν παράνομες διελεύσεις δια ξηράς ή δια θαλάσσης. Στο πλαίσιο αυτό, κάλεσαν την τουρκική κυβέρνηση και όλους τους επιτόπου φορείς και οργανώσεις να μεταφέρουν αυτό το μήνυμα και να παρεμποδίσουν τη διάδοση ψευδών πληροφοριών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το τμήμα στρατηγικής επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και τα κράτη μέλη της ΕΕ εργάζονται από κοινού, καθώς και με διεθνείς εταίρους [όπως η Ομάδα των Επτά (G7) ή ο Οργανισμός Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ)], για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης. Οι πληροφορίες που αντλούνται γνωστοποιούνται επίσης στους σχετικούς φορείς, μεταξύ άλλων μέσω του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για την παραπληροφόρηση.

Ωστόσο, πολλά μένουν ακόμη να γίνουν. Στις 10 Ιουνίου 2020 εκδόθηκε κοινή ανακοίνωση σχετικά την παραπληροφόρηση στο πλαίσιο της κρίσης της νόσου COVID-19(1), στην οποία καθορίζονται η προσέγγισή μας και ορισμένες βραχυπρόθεσμες δράσεις στους τομείς της στρατηγικής επικοινωνίας, της συνεργασίας τόσο εντός της ΕΕ, όσο και με τους εταίρους της, και της ενίσχυσης του εν λόγω έργου μέσω των πλατφορμών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, παράλληλα με την προστασία της ελευθερίας της έκφρασης και των θεμελιωδών αξιών.

Η Επιτροπή και o ΥΕ/ΑΠ θα εντείνουν περαιτέρω τη δράση τους για τον εντοπισμό, την ανάλυση και την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της παραπληροφόρησης. Η συνεργασία —όπως και με τους διεθνείς εταίρους, την κοινωνία των πολιτών και τον ιδιωτικό τομέα— θα παραμείνει στοιχείο ζωτικής σημασίας. Κανείς δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνος τις προκλήσεις της παραπληροφόρησης.

(1) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020JC0008&qid=1596473124055&from=EL