Η παρούσα ερώτηση αποτελεί συνέχεια της ερώτησης 007626/2016 και της απάντησης του Επιτρόπου Dombrovskis στις 4.8.2017 σε σχέση με το «Σχέδιο για την Τεχνική Συνεργασία προς Στήριξη των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων».

Ο Επίτροπος ενημέρωσε την ευρωβουλευτή Εύα Καϊλή ότι μέχρι τον Ιούλιο του 2017 είχαν ολοκληρωθεί 18 έργα τεχνικής υποστήριξης, ενώ 31 ακόμα ήταν στο στάδιο της υλοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013. Σύμφωνα με αυτό, η Ελλάδα έθεσε στη διάθεση της Επιτροπής 30 εκατ. ευρώ και η Επιτροπή ενέκρινε μία σειρά από έργα τεχνικής υποστήριξης, αναθέτοντας την εκτέλεση σε διεθνείς οργανισμούς και υπηρεσίες των κρατών μελών.
Ερωτάται η Επιτροπή:
1) Ποιος είναι ο κατάλογος των έργων που τελικά υλοποιήθηκαν και από ποιους φορείς;
2) Πώς μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτά τα έργα τεχνικής υποστήριξης;