ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
κ. Προκόπη Παυλόπουλο

Θέμα: Ένταξη στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ (μέτρο 3.10) του έργου «Μελέτη, κατασκευή και εξοπλισμός του ΣΥ.Π.Π.Α.Ζ.Α.Θ»

Με απόφαση δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος Δεύτερο, Αρ. Φύλλου 455, 8 Απριλίου 2005) δέκα Δήμοι και μία Κοινότητα από το Νομό Θεσσαλονίκης – Βασιλικών, Επανομής, Θερμαϊκού, Θέρμης, Καλαμαριάς, Ν. Μηχανιώνας, Μίκρας, Πανοράματος, Πυλαίας, Χορτιάτη και Πεύκων – συνέστησαν σύνδεσμο με την επωνυμία «Σύνδεσμος Προστασίας και Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων Ανατολικής Θεσσαλονίκης» (ΣΥ.Π.Π.Α.Ζ.Α.Θ) και σκοπό την περισυλλογή, επίβλεψη και προστασία των αδέσποτων ζώων, την ίδρυση και λειτουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων, την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που προάγουν τη ζωοφιλία, την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την άσκηση οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας που είναι συναφής με τους παραπάνω σκοπούς, εφόσον εμπίπτει στις αρμοδιότητες των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α.
Στο πλαίσιο για την στέγαση και την οργάνωση του Συνδέσμου εντάσσεται και η πρόταση για το έργο «Μελέτη, κατασκευή και εξοπλισμός του ΣΥ.Π.Π.Α.Ζ.Α.Θ.». Η Εκτελεστική Επιτροπή του Συνδέσμου έλαβε σχετική απόφαση (18/25.06.2007) «Υποβολής Τεχνικού Δελτίου προένταξης στο πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»», ενώ προέβη και σε αποστολή του αιτήματος ένταξης του έργου στο εν λόγω πρόγραμμα προς τον κ. Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, κ. Νάκο, με το με αριθμό πρωτοκόλλου 405/22.11.2007 έγγραφο. Για το παρόν ζήτημα, σας υπενθυμίζω πως έχει διατυπωθεί σύμφωνη γνώμη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η οποία εστάλη στο ΥΠΕΣΔΑ στις 18.3.2008.
Δεδομένων των ως άνω ενεργειών, καθώς και της αδιαμφισβήτητης υπαγωγής του εν λόγω έργου στους σκοπούς του Υποπρογράμματος 3 («Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες για τους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού») του αναπτυξιακού προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» (Ν. 3274/2004) ως έργου με αντικείμενο κοινωνικές δράσεις που αφορούν τόσο την υγεία και τον πολιτισμό, όσο και την εκπαίδευση, ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί το ΥΠΕΣΔΑ προκειμένου να προωθηθεί το αίτημα του ΣΥ.Π.Π.Α.Ζ.Α.Θ για ένταξη στο πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ», και ειδικότερα στο μέτρο 3.10 του προγράμματος που αφορά μέτρα για την «ενίσχυση των διαδημοτικών συνεργασιών και των συνεργασιών των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καθώς και της συμμετοχής σε κοινοτικά προγράμματα και κοινοτικές πρωτοβουλίες που χρηματοδοτούνται από τα κεντρικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αντικείμενο αναφερόμενο σε δράσεις του Υποπρογράμματος 3», του έργου «Μελέτη, κατασκευή και εξοπλισμός του ΣΥ.Π.Π.Α.Ζ.Α.Θ.».

Η Ερωτούσα Βουλευτής

Εύα – Ευδοξία Καϊλή