Στις 30 και 31 Μαΐου 2022, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε ότι η έκτη δέσμη κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας θα αφορά το αργό πετρέλαιο που παραδίδεται στα κράτη μέλη, με προσωρινή εξαίρεση το αργό πετρέλαιο που παρέχεται μέσω αγωγών.

Ο αγωγός Druzhba προμηθεύει πετρέλαιο από τη Ρωσία στην Ευρώπη απευθείας στα διυλιστήρια της Πολωνίας, της Γερμανίας, της Ουγγαρίας, της Σλοβακίας και της Τσεχίας, τα οποία εξαιρούνται από την απαγόρευση.

Ο αγωγός μεταφέρει 750 000 έως 800 000 βαρέλια αργού πετρελαίου καθημερινά, με ημερήσια δυναμικότητα έως 1,4 εκατομμύρια βαρέλια.

Η κατάσταση αυτή επαυξάνει τον πληθωρισμό στην ΕΕ και δημιουργεί δύο κατηγορίες ευρωπαίων πελατών πετρελαίου: χώρες που εφαρμόζουν την απαγόρευση και χώρες που δεν την εφαρμόζουν.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1.Έχει υπολογίσει τις μειωμένες τιμές που απολαμβάνουν τα εν λόγω πέντε κράτη μέλη επειδή δεν εφάρμοσαν την απαγόρευση, δεδομένου ότι αυτά έχουν πιθανώς συνάψει και μακροπρόθεσμες συμβάσεις σε χαμηλότερες τιμές;

2.Ποια αρχή είναι αρμόδια για τον έλεγχο του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για επιχειρήσεις και εργοστάσια του ίδιου κλάδου που έχουν επωφεληθεί από την εν λόγω εξαίρεση στις χώρες εγκατάστασής τους;

3.Υφίσταται στρατηγική για την εξάλειψη του επιπλέον κόστους για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις σε χώρες που εφαρμόζουν πλήρως το εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο;