Η Eurostat, κατόπιν ερωτήματος της ΕΛΣΤΑΤ, κατέληξε στο συμπέρασμα (Ref.Ares[2018]2256751-27-4-2018) ότι ο φορέας επικουρικής σύνταξης, υγείας και πρόνοιας των εργαζομένων στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) θα πρέπει να ταξινομηθεί στη Γενική Κυβέρνηση. Ωστόσο, τα στοιχεία που αξιολόγησε η Eurostat είναι παρωχημένα. Και αυτό γιατί της διαβιβάστηκαν — όπως η Eurostat αναφέρει — από τις ελληνικές αρχές στοιχεία έως το έτος 2016, όταν ίσχυε ακόμη ο πόρος του αγγελιοσήμου (20% επί της διαφήμισης). Ο πόρος καταργήθηκε την 16.9.2016. Πλέον, σύμφωνα με τον νόμο 4498/2017, τα έσοδα του ΕΔΟΕΑΠ είναι εισφορές εργοδοτών/εργαζομένων, οι οποίες προσυμφωνήθηκαν πριν νομοθετήσει η Ελληνική κυβέρνηση. Το ίδιο ισχύει και για την εισφορά 2% επί του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων ΜΜΕ, η οποία επίσης προσυμφωνήθηκε ως εργοδοτική εισφορά. Όσον αφορά την δήθεν «διάσωση» του ΕΔΟΕΑΠ, ο ΕΦΚΑ πράγματι δάνεισε τον ΕΔΟΕΑΠ, επειδή ο δεύτερος, μετά την κατάργηση του αγγελιοσήμου, αδυνατούσε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Αυτό όμως συνέβη γιατί επί ενάμιση χρόνο οι ελληνικές αρχές δεν είχαν προχωρήσει στην κατάλληλη νομοθετική ρύθμιση, πράγμα που συνέβη τον Νοέμβριο 2017. Η έκτακτη αυτή — άπαξ εμφανισθείσα — κατάσταση δεν θα επαναληφθεί στο μέλλον, αφού ο ΕΔΟΕΑΠ έχει πλέον δικά του έσοδα.

Ερωτάται η Επιτροπή:

Τι προτίθεται να πράξει για να αλλάξει αυτή η εσφαλμένη έκφραση γνώμης της Eurostat;