Με διάταξη που χαρακτηρίστηκε ως σκανδαλώδης ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων την 22.5.2016, στο πολυνομοσχέδιο για τα προαπαιτούμενα (7 500 σελίδων), τροποποίηση του άρθρου 8 Ν. 3213/2003, που προέβλεπε ποινές φυλάκισης, χρηματικά πρόστιμα και έκπτωση από δημόσια αξιώματα για όσους υπουργούς, βουλευτές, δημάρχους και κρατικούς αξιωματούχους μετείχαν σε εξωχώριες εταιρείες. Η τροποποίηση αυτή έδωσε το δικαίωμα στους παραπάνω να κατέχουν ή να μετέχουν σε εξωχώριες εταιρείες, αρκεί οι χώρες στις οποίες είναι εγκατεστημένες να είναι «φορολογικά συνεργάσιμες». Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, Νήσοι Κέιμαν, Τζέρσεϊ, Γκέρνσεϊ και άλλες 25 χώρες, που προσφέρουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς. Επέρχεται επίσης πλήρης απελευθέρωση ως προς το είδος των εταιρειών, στις οποίες οι πολιτικοί επιτρέπεται να μετέχουν, ενώ τα μέλη της κυβέρνησης απαγορευόταν να έχουν εταιρεία, ελληνική ή offshore. Με τη διάταξη αυτή επιπλέον παραγράφονται οι αντίστοιχες πράξεις πολιτικών και κρατικών αξιωματούχων, που ενδεχομένως δεν ήταν μέχρι τώρα νόμιμοι και κινδύνευαν με αυστηρές συνέπειες.

1. Η τροποποίηση της διάταξης αυτής επεβλήθη στην Ελλάδα στα προαπαιτούμενα του Μνημονίου για τη δανειοδότηση της χώρας;

2. Δεδομένου ότι το καινούργιο νομικό καθεστώς ευνοεί τη διαρροή κεφαλαίων σε φορολογικούς παραδείσους και διαβρώνει τη φορολογική βάση της χώρας, ποια είναι η θέση της Επιτροπής σχετικά;