γραπτώς. ‒ Καλωσορίζουμε την επικύρωση του γενικού προϋπολογισμού της ΕΕ. Ωστόσο, δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να θεωρήσουμε ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης επαρκεί για να ανταποκριθεί στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Η οικονομική ικανότητα της Ένωσης περνά μέσα από τον προϋπολογισμό της και δεν μπορεί ένας Οργανισμός, όπως η ΕΕ, να λειτουργεί ως πολιτικός νάνος εξαιτίας του δυσανάλογα μικρού προϋπολογισμού του.