A8-0237/2016 - Christel Schaldemose

γραπτώς. ‒ Τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα (FCM) χρησιμοποιούνται ευρέως στην καθημερινή ζωή λαμβάνοντας τη μορφή της συσκευασίας των τροφίμων, των μαγειρικών σκευών, των επιτραπέζιων σκευών κ.λπ. Ο κανονισμός καθορίζει τις γενικές απαιτήσεις ασφάλειας που ισχύουν για όλα τα πιθανά υλικά και αντικείμενα που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα· προβλέπει επίσης τη δυνατότητα θέσπισης ειδικών μέτρων για τα δεκαεπτά υλικά που απαριθμούνται στο Παράρτημα 1 του κανονισμού-πλαίσιο. Μέχρι στιγμής, έχουν ληφθεί ειδικά μέτρα που έχουν εγκριθεί σε επίπεδο ΕΕ για μόνο τέσσερα FCM: πλαστικό (συμπεριλαμβανομένου του ανακυκλωμένου πλαστικού), κεραμικά, αναγεννημένη κυτταρίνη και ενεργά και νοήμονα υλικά. Είναι απαραίτητη η ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργεί τόσο η απουσία συγκεκριμένων μέτρων της ΕΕ όσο και τα κενά στην αξιολόγηση των κινδύνων, την ιχνηλασιμότητα, την τήρηση και τον έλεγχο. Ψήφισα συνεπώς υπέρ της έκθεσης.