Επανέρχεται στο θέμα των αυθαιρεσιών και περιορισμών στην ανεξαρτησία και ελευθερία του λόγου η Εύα Καϊλή με ερώτηση στην Επιτροπή για τον τρόπο αποφυγής τετελεσμένων ενόψει των δικών και την προστασία των εργαζομένων

Μετά τις αυθαιρεσίες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στην προφανή προσπάθειά ελέγχου του τηλεοπτικού τοπίου με την ωμή παραβίαση συνταγματικών κανόνων και τη θέση σε εφαρμογή ενός ιδιότυπου καθεστώτος ομηρίας των ΜΜΕ και των δημοσιογράφων, η έλλειψη θεσμικών εγγυήσεων προστασίας της ελευθερίας του λόγου σε επίπεδο ΕΕ καθίσταται πλέον εξόφθαλμη. Η απουσία σχετικών νομοθετικών ή άλλων εργαλείων της ΕΕ, τα οποία να μπορούν να προστατεύσουν γρήγορα και αποτελεσματικά την εφαρμογή των αρχών του κοινοτικού κεκτημένου και τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως θεσμοθετήθηκαν σε επίπεδο κοινοτικού δικαίου, οδηγεί σε αναποτελεσματική προστασία τους, ενόψει μάλιστα και της βραδείας διαδικασίας των Δικαστηρίων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ και ΠΕΚ) αλλά και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Έτσι, πολλά δικαιώματα και κοινωνικά αγαθά μένουν πρακτικά απροστάτευτα σε επίπεδο ΕΕ από την αυθαιρεσία και την παραβίαση του κοινοτικού δικαίου εκ μέρους κάποιων κυβερνήσεων. Τελευταίο θύμα η ανεξαρτησία του τηλεοπτικού τοπίου, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε Κράτη-Μέλη όπως η Ουγγαρία και η Πολωνία. Εφόσον λείπει ο Άρτος και η ουσία, περισσεύει το θέαμα και η διασκέδαση της απελπισίας από αυτήν την κυβέρνηση.

Η ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή, σε μια ακόμη προσπάθεια προστασίας του αγαθού της ανεξαρτησίας των ΜΜΕ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να αποφευχθούν πραγματικά και δικαστικά τετελεσμένα εις βάρος της δημοκρατίας σε Πολωνία, Ουγγαρία και Ελλάδα, επανέρχεται στο θέμα της ελευθερίας του λόγου με επίκαιρη ερώτησή της στην Επιτροπή, ζητώντας ανάληψη δράσης με χρονοδιάγραμμα, ενδεχόμενο που έχει αφήσει ανοιχτό η Επιτροπή, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις και στα Ευρωπαϊκά όργανα.

Ακολουθεί η ερώτηση της Ευρωβουλευτού:

Κατά το ελληνικό Σύνταγμα, η χορήγηση αδειών περιεχομένου σε τηλεοπτικούς σταθμούς γίνεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων από ανεξάρτητη αρχή (ΕΣΡ) και όχι από την κυβέρνηση. Η ελληνική κυβέρνηση, επικαλούμενη κατάσταση ανάγκης, που η ίδια προκάλεσε, καθώς έπαυσε τα μέλη του ΕΣΡ αυθαιρέτως, του οποίου η θητεία παραμένει έως ότου αυξημένη κοινοβουλευτική πλειοψηφία ορίσει την επόμενη αρχή, διενήργησε η ίδια τη διαδικασία χορήγησης αδειών, στην οποία έθετε ως μόνο κριτήριο το οικονομικό, αγνοώντας το συνολικό επιχειρηματικό πλάνο των προς εξέταση υποψηφιοτήτων.

Όπως έχει απαντήσει προηγουμένως η Επιτροπή, οι σχετικές διαδικασίες δεν είναι εναρμονισμένες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ εκκρεμούν στα ελληνικά δικαστήρια δικαστικές υποθέσεις κατά της διαδικασίας δημοπράτησης, σχετικά με τη συμμόρφωσή της στο ελληνικό Σύνταγμα και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο,

Ερωτάται η Επιτροπή:

- Ποια θα είναι η αντίδρασή της και σε ποιο χρόνο, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο, θα διακοπεί η λειτουργία των τηλεοπτικών σταθμών που δεν έχουν λάβει άδεια εντός 90 ημερών από την ανακοίνωση της απόφασης, πράγμα που μπορεί να καταστήσει άνευ αντικειμένου και τις αιτήσεις αναστολής των εν λειτουργία καναλιών;

- Ποιες είναι οι κινήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να καλυφθούν τα κενά και οι αδυναμίες στο ενωσιακό δίκαιο και ποιο το σχετικό χρονοδιάγραμμα;