Σε σχέση με την γραπτή ερώτησή μου P-001947/2016, η εισαγωγή της πρόβλεψης του στόχου για μείωση κατά 30% της ανάκτησης που έχει επιβληθεί στις ελληνικές φαρμακευτικές δαπάνες για το 2017 σε σχέση με το 2016, και του επιπλέον 30% για το 2018 έναντι του 2017, είναι ευπρόσδεκτη, όπως και η ενσωμάτωση της εν λόγω διάταξης στο σχέδιο εθνικού προϋπολογισμού της Ελλάδας για το 2017.

Είναι πρωταρχικής σημασίας η Επιτροπή να ελέγχει εκ του σύνεγγυς ότι η αυτή η μείωση κατά 30% της ανάκτησης θα επιτευχθεί μέσω διαρθρωτικών και μόνιμων μέτρων που θα βοηθήσουν την ελληνική φαρμακευτική βιομηχανία να ανακάμψει και να επενδύσει σύμφωνα με τις πραγματικές της δυνατότητες. Η διασφάλιση της βιωσιμότητας της δεύτερης πιο δυναμικής εξαγωγικής αγοράς της Ελλάδας είναι ζωτικής σημασίας για την πρόσβαση στα φάρμακα σε προσιτές τιμές και την προώθηση της καινοτομίας.

1. Σκοπεύει η Επιτροπή να συνεχίσει να ελέγχει την υλοποίηση των συμφωνημένων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για τη μείωση της ανάκτησης, όπως των θεραπευτικών πρωτοκόλλων, του νομικού πλαισίου της επιτροπής διαπραγμάτευσης για τα καινοτόμα φάρμακα και της θέσπισης οργάνωσης για την αξιολόγησης της τεχνολογίας υγείας (ΑΤΥ);

2. Θα γίνει αποδεκτή η τεχνητή μείωση κατά 30%, για παράδειγμα, μεταφέροντας τη μείωση της ανάκτησης στις αυξημένες υποχρεωτικές εκπτώσεις;