Μπορείτε να βρείτε αναλυτικά τα στοιχεία για την πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας εδώκαι εδώ.