Μπορείτε να βρείτε αναλυτικά τα στοιχεία για τηΝ πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση των δημοσιογράφων στην Τουρκία εδώ.