Μπορείτε να βρείτε αναλυτικά τα στοιχεία για τηΝ πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία εδώ.