Μπορείτε να βρείτε αναλυτικά τα στοιχεία για τη κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη Νιγηρία και τις πρόσφατες επιθέσεις της Μπόκο Χαράμ εδώ.